MILJÖ-SIDAN
 
Utfall av miljöenkäten

2022-10-16
Senaste nytt från Miljögruppen;  
Lördagen den 8 oktober hade Miljögruppen möte och planerade kommande aktiviteter.
Vi kommer att publicera ”Månadens Miljötips” på hemsidan och i vår Facebook-grupp. Dessa enkla tips ska hjälpa oss alla att förstå Miljödiplomeringens grunder och hur vi kan bli miljödiplomerade. Hållbara beslut är också ekonomiska. Smart för klimatet och för ekonomin.
Vidare kommer vi att bjuda in Ingrid Rogblad som är projektledare för miljödiplomering på Koloniträdgårdsförbundet. Hon kommer att hålla en inspirerande föreläsning i vår, mer information kommer!
Vi har även planer på att genomföra en miljöquiz vid lämpligt tillfälle nästa år. Det vore väl fantastiskt om vi kunde bli miljödiplomerade 2023!

MILJÖTIPS OKTOBER 2022
Gröngödsling
Gröngödsling är ett samlingsnamn på grödor som odlas med syfte att förbättra och berika jorden på ett naturligt, enkelt och långsiktigt sätt. Som grädde på moset har gröngödslingsgrödor ofta mycket vackra blommor som älskas av bin, humlor och fjärilar. En bra trädgårdsjord kräver en del omsorg.
En gröngödslingsväxt är en växt som på ett naturligt sätt tillför jorden näring, ökar mullhalten i jorden och förbättrar jordens struktur. Du får dessutom mindre att göra eftersom ogräsrensnings- och vattningsbehov minskar. När gröngödsling blir en del i en växtföljd i trädgårdslandet eller pallkragen, eller varför inte ett inslag i en perennrabatt, bidrar den till massa positiva effekter till jorden och därmed också till dina växter.

Tips på gröngödslingsväxter är:
Honungsört, klöver, solros, ärtor och åkerböna, ringblommor
för att nämna några växter

Läs mer om gröngödsling här: https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/03/00-KTF_nr21_grongodsling.pdf.


 
2022-06-02
Miljöenkät 2022
Här kommer en enkät från föreningens nystartade miljögrupp.
Vi skickar ut enkäten till er alla för att vi i miljögruppen ska få en bättre förståelse för föreningens utgångsläge i miljöcertifieringsarbetet.
Utifrån era svar kommer vi kunna se vilka delar i miljöarbetet vi behöver fokusera på och lära oss mer om.
Enkäten finns bifogad i två olika format, använd det som passar dig bäst. Skicka din ifyllda enkät till miljögruppens mailadress miljogruppen@sundbyfritidsby.se  eller skriv ut och lägg ifylld enkät i föreningens brevlåda vid parkeringen. Vi önskar att svaren kommer oss tillhanda senast den 19de juni. Stort tack på förhand för din medverkan!
Miljöenkät_2022.docx
Miljöenkät_2022.pdf

Info om miljödiplomering
-
 Miljödiplomering av koloniträdgårdar
Vad är miljödiplomering, häfte: Informationsfoldrarna hänger även i toahusen IRL.

Uppdatering efter mötet 25/4:
Nu är vi igång! Det första vi kommer göra är att skicka ut en enkät till alla medlemmar för att få en överblick över hur vi ligger till.
Enkäten består av 20 enkla ja/nej-frågor. Mer information om detta, själva enkäten och hur den lämnas in, kommer i samband med nästa medlemsbrev.
Vi kommer också att ställa ut foldrar om miljödiplomeringen i toaletthusen, för den som föredrar läsa igenom det hela i pappersform och kanske låna hem ett ex. till sin stuga för att läsa det i lugn och ro.


Nytt från Miljögruppen, april 2022

Under årsmötet 2022 togs med stor majoritet ett förnyat beslut om att miljödiplomera Sundby fritidsby. En diplomering innebär att vi arbetar för att skapa ett så hållbart koloniliv som möjligt. Grönområden i stadens utkanter är otroligt viktiga för en rad hotade arter, och våra små tomter kan göra stor skillnad för den biologiska mångfalden.

Miljödiplomeringen kommer att följa koloniträdgårdsförbundets mall och har åtta fokusområden:
- Kompostering
- Jordförbättring och gödsel
- Växtskydd
- Biologisk mångfald
- Bevattning, vatten och avlopp
- Eldning och grillning
- Produkter och avfall

Läs mer om vad varje punkt innebär här: kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/

I samband med årsmötet bildades en miljögrupp bestående av:
Anna Lundström, Eva Arvebrink, Görel Älvedal, Maria Larsson, Maria Påfvelsson och Vello Pannel

Gruppen håller sitt första möte 25 april 2022 för att göra upp en plan på hur arbetet med diplomeringen ska fortlöpa, men för att ro det här i land behöver vi alla engagera oss. Miljödiplomering är ju något som kommer att ske på allas och envars lilla tomt. Hör gärna av er till Anna Lundström (annalundstrom007@gmail.com) om ni vill gå med i gruppen och vara med i att organisera diplomeringen!.......
2022-09-06
Utfall av miljöenkät 2022  
Stort tack till alla kolonister som medverkat! Utifrån de svar som inkommit känns det som att vi är många miljömedvetna kolonister i Sundby. Miljögruppen hade dock hoppats på att fler kolonister svarat på enkäten. Vi uppmanar alla att läsa "8 kriterier för att uppnå miljödiplomering". Det är en kortfattad, matnyttig text. Vi kommer framöver på ook och här på hemsidan publicera korta miljötips för att förhoppningsvis öka miljömedvetenheten i vår förening. Miljögruppen jobbar vidare inför nästa säsong och kommer informera mer på årsmötet.

Svar på miljöenkäten 2022.pdf
8 kriterier miljödiplomering.pdfKompost
Länk till Stockholms Koloniträdgårdars
info om Miljödiplomering

Länk till Koloniträdgårds-förbundets info om MiljödiplomeringLänk till Lätt om odling nr 13 utgiven av Koloniträdgårdsförbundet - Kompostera trädgårdsavfalletBoktips om kompost
(Boktips om kompostLänkar till Bokus men de finns naturligtvis även på på andra ställen också)
Allt du behöver veta om kompost (Bäst!!)
Kompost från hushåll, trädgård och latrin
Köksträdgården
Trädgårdens grunder komposteringSundbys eget Miljöhäfte
Vad vi behöver klara av för att uppnå grundnivån.

Miljödiplomering våren 2014 om vad vi bör göra som enskild medlem och som förening.
Informationsträff om Kompostering 2015-08-23

Bilder från informationsträff om kompostering.
       
Webbansvarig Viveka Söderström