INTRESSELISTA

 

Fakta:

Intresseavgift: 400 kr / år
Antal personer på listan: ca 70 st
Antal sålda hus / år: 5 i genomsnitt de senaste 5 åren

Arrendeavgift/år: 2000 kr
Medlemsavgift/år: 2600 kr

Max stugstorlek: 26 kvm
Markstorlek: 270 kvm
Antal stugor: 92

Områdesplan, Eniro-karta

Anmälan till Intresselistan:
Sätt in 400 kr på
plusgiro 19 55 59-0 alternativt
Swish till nummer 123 467 14 34

Välkommen till Sundby Fritidsby!


Lista

Länk, större QR-kod, Swish:

Samtidigt
som du betalar avgiften ska du skicka in en Intresseanmälan. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen. För att anmälan till Intresselistan ska vara giltig ska både anmälningsavgiften vara betald och blanketten Intresseanmälan vara inskickad.

Fyll i blanketten på dator, texta annars mycket tydligt!! Mejla helst in blanketten. Använd pdf eller jpg format. Inga mobilbilder!
Mejla blanketten till info@sundbyfritidsby.se. Alternativt, posta den till:
Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening, c/o Söderström, Björkbacksvägen 61, 168 69 Bromma

Aktuell e-postadress och aktuellt mobilnummer!
Visningserbjudanden går ut via e-post och sms. Det är därför mycket viktigt att vi har era aktuella e-postadresser och mobilnummer!
Fakturering av årlig intresseavgift görs via e-post. Den som inte betalar i tid tas bort från Intresselistan.

Villkor
Endast en person kan anmäla sig.
Du måste ha fyllt 18 år och vara myndig.
Du måste bo i en kommun i Storstockholm.
● Du måste ha fysiska förutsättningar att sköta tomt, stuga och vara aktiv under våra gemensamma arbetsinsatser.
Du får inte ha tillgång till annan odlingsmöjlighet, som villatomt, sommarställe eller annan kolonilott.
Person som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få köpa en kolonistuga.
I och med anmälan till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till hantering av dina uppgifter enligt GDPR. Se mer info längst ned på denna sida.

Fördelning av stugor
Vi har en Intresselista som ej är en strikt kölista! När vi fördelar stugor tar vi hänsyn till kötiden men vi strävar också efter en jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening som vår måste medlemmarna själva klara gemensamma arbeten och därför sätter vi värde på olika, för en koloniträdgårdsförening värdefulla, kunskaper.

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats och intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla tomt, stuga och närområde välvårdade.

Ideell förening
Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen disponerar eller äger.

Avgifter mm
Medlemsavgiften är 2400 kr per år och lottarrendet är 1600 kr år (2022). Till detta tillkommer en inträdesavgift som är ett engångsbelopp på 1000 kr. Området har 92 lotter om vardera cirka 270 kvm. Stugorna är på maximalt 26 kvm + 5 kvm veranda och 5 kvm bod. Stugförsäkring och elavtal måste tecknas av varje medlem.

Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby.

Hembud
Stugorna får inte säljas på öppna marknaden. Föreningens värderare värderar och fastställer stugans värde enligt Stockholms Koloniträdgårdars prislista. Detta värde inkluderar träd, buskar, plattgångar mm. Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista. Stugorna är i mycket olika skick och priserna har varierat mellan 140.000 kr och 210.000 kr

Visning
Samtliga som har betalat avgift till vår intresselista (300 kr 2022) för innevarande år blir kallade via e-post till visning när en stuga bjuds ut till försäljning. Visning av stuga sker av säljaren / ägaren. Köparen har undersökningsplikt och köper stugan i befintligt skick.

Ordningsregler och stadgar
Innan du går på en visning ska du ha läst igenom föreningens ordningsregler och stadgar. Detta för att du ska veta vad som krävs av dig som kolonist när det gäller skötsel av tomt, stuga och det gemensamma.

Efter visning
Efter visningen har man 3 dagar på sig att lämna besked till föreningen om man vill köpa visad stuga. Därefter fattar föreningens styrelse beslut om vem som får köpa stugan och därmed bli medlem i Sundby Fritidsby koloniträdgårdsförening.

GDPR
Föreningen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation) från 2018-05-25. Det innebär att vi förvaltar intresselistan i form av ett digitalt register där vi registrerar följande uppgifter: Namn, födelseår, bostadsadress, postnr, ort, e-postadress, telefonnummer, ansökningsdatum, antal barn och dess födelseår. Personnummer sparas inte digitalt. Dessutom anledning till att du vill bli kolonist, odlingserfarenheter, tänkbara framtida uppdrag, användbar professionell kunskap och eventuell tillgång till villa, sommarstuga, eller båt. Samtliga uppgifter raderas eller kastas när du inte längre står kvar på Intresselistan.
I och med att du anmäler dig till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till föreningens hantering av ovanstående uppgifter.


Webbansvarig Viveka Söderström