INTRESSELISTA

 

Fakta:

Intresseavgift: 400 kr / år
Antal personer på listan: ca 70 st
Antal sålda hus / år: 5 i genomsnitt de senaste 5 åren

Arrendeavgift/år: 2100 kr
Medlemsavgift/år: 2700 kr

Max stugstorlek: 26 kvm
Markstorlek: 270 kvm
Antal stugor: 92

Områdesplan, Eniro-karta

Anmälan till Intresselistan:
Sätt in 400 kr på
plusgiro 19 55 59-0 alternativt
Swish till nummer 123 467 14 34

Välkommen till Sundby Fritidsby!
Länk till lösenordsskyddad sida om Nästa visning


Lista

Länk, större QR-kod, Swish:

Så här gör du:
Samtidigt
som du betalar avgiften ska du skicka in en Intresseanmälan. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen. För att anmälan till Intresselistan ska vara giltig ska både anmälningsavgiften vara betald och blanketten Intresseanmälan vara inskickad.

Fyll i blanketten på dator, texta annars mycket tydligt!! Mejla helst in blanketten. Använd pdf eller jpg format. Inga mobilbilder! Mejla blanketten till info@sundbyfritidsby.se. Alternativt, posta den till:
Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening, c/o Söderström, Björkbacksvägen 61, 168 69 Bromma

Nästa visning
Avisering om visningserbjudanden går ut via e-post och sms. Därefter finns all information på den lösenordsskyddade sidan om Nästa visning.
Samtliga som har betalat avgift till vår intresselista (400 kr 2023) för innevarande år och skickat in blanketten Intresseanmälan blir kallade till visning när en stuga bjuds ut till försäljning. Visning av stugor görs av styrelsemedlemmar.

Undersökningsplikt
Köparen har undersökningsplikt och köper stugan i befintligt skick.

Efter visning
Efter visningen har man 3 dagar på sig att lämna besked till föreningen om man vill köpa visad stuga. Därefter fattar föreningens styrelse beslut om vem som får köpa stugan och därmed bli medlem i Sundby Fritidsby koloniträdgårdsförening. Medlemmen har sedan 2 dagar på sig att bekräfta köpet.

Aktuella e-postadresser och mobilnummer!
Det är mycket viktigt att vi har era aktuella e-postadresser och mobilnummer! Om inte kan ni gå miste om en visningsinbjudan.

Fakturering av intresseavgift
Fakturering av årlig intresseavgift görs via e-post i början av varje år. Den som inte betalar i tid tas bort från Intresselistan.

Villkor
Endast en person kan anmäla sig.
Du måste ha fyllt 18 år och vara myndig.
Du måste bo i en kommun i Storstockholm.
● Du måste ha fysiska förutsättningar att sköta tomt, stuga och vara aktiv under våra gemensamma arbetsinsatser.
Du får inte ha tillgång till annan odlingsmöjlighet, som villatomt, sommarställe eller annan kolonilott.
Person som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få köpa en kolonistuga.
I och med anmälan till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till hantering av dina uppgifter enligt GDPR. Se mer info längst ned på denna sida.

Fördelning av stugor
Vi har en Intresselista som ej är en strikt kölista! Detta för att bidra till mångfald och kunskap i föreningen. När vi fördelar stugor tar vi hänsyn till kötiden men vi strävar också efter en jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening som vår måste medlemmarna själva klara gemensamma arbeten och därför sätter vi värde på olika, för en koloniträdgårdsförening värdefulla, kunskaper.

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats och intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla tomt, stuga och närområde välvårdade.

Ideell förening
Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen disponerar eller äger.

Avgifter mm
Medlemsavgiften är 2700 kr per år och lottarrendet är 2100 kr år (2024). Till detta tillkommer en inträdesavgift som är ett engångsbelopp på 1500 kr. Området har 92 lotter om vardera cirka 270 kvm. Stugorna är på maximalt 26 kvm + 5 kvm veranda och 5 kvm bod. Stugförsäkring och elavtal måste tecknas av varje medlem.

Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby.

Hembud
Stugorna får inte säljas på öppna marknaden. Föreningens värderare värderar och fastställer stugans värde enligt Stockholms Koloniträdgårdars prislista. Detta värde inkluderar träd, buskar, plattgångar mm. Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista. Stugorna är i mycket olika skick och priserna har varierat mellan 200 tkr och 250 tkr.

Ordningsregler och stadgar
Innan du går på en visning ska du ha läst igenom föreningens ordningsregler och stadgar. Detta för att du ska veta vad som krävs av dig som kolonist när det gäller skötsel av tomt, stuga och det gemensamma.

GDPR
Föreningen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation) från 2018-05-25. Det innebär att vi förvaltar intresselistan i form av ett digitalt register där vi registrerar följande uppgifter: Namn, födelseår, bostadsadress, postnr, ort, e-postadress, telefonnummer, ansökningsdatum, antal barn och dess födelseår. Personnummer sparas inte digitalt. Dessutom anledning till att du vill bli kolonist, odlingserfarenheter, tänkbara framtida uppdrag, användbar professionell kunskap och eventuell tillgång till villa, sommarstuga, eller båt. Samtliga uppgifter raderas eller kastas när du inte längre står kvar på Intresselistan.
I och med att du anmäler dig till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till föreningens hantering av ovanstående uppgifter.

Nästa visning
Webbansvarig Viveka Söderström