BRA ATT VETA,  A - Ö

Informationen är reviderad i februari 2020.


ANSLAGSTAVLOR
Aktuell och intern information sätts upp på anslagstavlorna i våra 3 toahus. Ta för vana att alltid titta på dem. Andra forum för information är på Hemsidan via inloggning till sidan Medlem och via den slutna Facebook-gruppen.


ADRESSÄNDRING
Meddela alltid styrelsen om du ändrar adress, telefonnummer eller e-postadress! Styrelsen måste kunna nå dig med meddelanden från föreningen. Det är också viktigt om det skulle vara något problem med ditt hus som till exempel vattenläcka eller inbrott. Länk till blankett för Adressändring.


ALLMÄNNING

Runt koloniområdet finns en allmänning som tillhör föreningen. Det finns även en mindre allmänning mitt i området. Klippning av gräset på allmänningarna sköter en av föreningens medlemmar med hjälp av föreningens traktorgräsklippare.


ARRENDE
Se Medlemsavgift och arrende


ARRENDEAVTAL
Sundby Fritidsby arrenderar marken av Stockholms stad. Föreningens nuvarande arrendeavtal gäller till 2035.
Föreningens medlemmar arrenderar i sin tur sin tomtmark av Sundby Fritidsby. Alla medlemmar har vid övertagande av stuga och tomt skrivit på ett arrendeavtal. Arrendeavtal


BikupaBIKUPA
BiVi har sedan i maj 2016 lånat in ca 30 000 medarbetare som hjälper oss att få bättre avkastning av våra odlingar, både grönsaker och blommor. I bikupan – placerad i centralt i området – finns en väldig massa bin som jobbar hårt under hela säsongen. Bikupan är placerad så att bina måste flyga uppåt för att passera ett buskage och därmed får de en flyghöjd som gör att de inte kolliderar med folk som rör sig i närheten. BILTRAFIK
Biltrafik är ej tillåten på Byvägens förlängning genom området. Vägen är klassad som cykelväg. Enda undantaget från denna regel gäller färdtjänst och utryckningsfordon.


BOULEBANA
I augusti 2016 anlades en boulebana vid Gröna Stugan. Den har måtten 3,5 x 12,8 m. Arbetet skedde helt med frivilliginsatser. Den används ofta av medlemmarna och varje sommar hålls en bouleturnering.


BROMMA FLYGPLATS Landning
Bromma Flygplats har varit i drift sedan 1936. I dag är Bromma en av Sveriges största flygplatser, sett till antalet resenärer. Landningsbanan ligger ca 1 km från Sundby Fritidsby. Detta innebär att flygplanen flyger ganska lågt över området, särskild vid landning.

En sommarvardag i juli till mitten av augusti sker det drygt 25 avgångar och lika många ankomster. (Före Covid-19 pandemin var det ca 40.) Övrig tid på året är det ca 45 avgångar och ankomster per dag. Öppettider för flygtrafik är vardagar 07-22, lördagar 9-17, söndagar 12-22. Flest starter och landningar sker runt kl 7-8 på morgonen och kl 16-17 på eftermiddagen.

Brommas största aktör är BRA med linjer till Göteborg, Halmstad, Kalmar, Malmö, Ronneby, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Visby, Växjö, Ängelholm och Östersund. Flygbolag med färre linjer på Bromma är bland annat Brussels Airlines (BRU), British Airways, (Sun-Air) (AAR) och Finnair (HEL).


BROMMA ÅVC
Återvinningscentralen i Bromma tar emot trädgårdsavfall, grovavfall, elavfall, farligt avfall, kläder, förpackningar och tidningar från hushåll.
Öppettider: måndag-torsdag kl 10.00 – 20.00, fredag – söndag kl 09.00 – 17.00.
Adress: Linta Gårdsväg 16 vid södra änden av Bromma flygplats infart Kvarnbacksvägen.


BYGGLOV
Länk till Stockholms stads sida vad som gäller frågor om Bygglov för Kolonistuga.


BYVÄGENBlomvagn
Byvägens förlängning genom området är en återvändsväg med vändplan i bortre änden vid toahus 3. Vägen klassas som cykelväg och biltrafik är därför ej tillåten.

En vagn med planterade blommor i står på vägen i utkanten av området mot Spångavägen till. Vagnen kan undantagsvis skjutas undan för att släppa fram färdtjänst och utryckningsfordon.

Vänligen ställ inte vagnen buskarna vid vägkanten utan skjut den emot skålstenen istället. Se till att skjuta tillbaka vagnen på vägen igen efter genomförd transport.


CONTAINERVårstäddag 2015
Till vårens städdag beställer föreningen en container för blandavfall och till hösten två containrar, en för trädgårdsavfall och en för blandavfall. Efter att städledaren på städdagen gett tillåtelse och informerat om vad som får läggas i respektive container kan medlemmarna börja slänga sitt eget avfall.

OBS! Miljöfarligt avfall till exempel kylskåp, färgrester, batterier, impregnerat trä mm får aldrig slängas i städdagarnas containrar.
Se Bromma ÅVC:s hemsida.

Container för trädgårdsavfall brukar sättas vid parkeringen i mitten av augusti, se hemsidan, sida Medlem


ELDNING
Eldning är enligt Stockholms stads regler för miljöskydd bara tillåten en vecka på hösten och en vecka på våren. Vi arrenderar vår mark av staden och är förpliktigade att följa den regeln både av det skälet och av hänsyn till personer som far hälsoproblem av rök.


ELEKTRICITET
Varje stuga har eget avtal med en elleverantör för sin elektricitet. Föreningen har avtal för Torpet och toahusen.
Stockholms Stad ansvarar för gatlyktorna i området.


ELSKÅP
Vid tomtgränsen finns elskåp, ofta gemensamt med grannen. Om dessa skåp har varit utsatta för åverkan måste du själv se till att det lagas. Om du är osäker på vilket skåp som du har, tala med grannen eller någon i styrelsen. Se i förekommande fall till att det är klippt kring skåpen så att de är lätt åtkomliga.
Tänk på att man inte ska stänga av strömmen med huvudströmbrytaren i elskåpet under längre tid. Elleverantören kan inte fjärravläsa elförbrukningen då


E-POSTADRESS
Föreningens e-postadress, info@sundbyfritidsby.se.


FACEBOOK-GRUPP

Sundby finns som sluten grupp på Facebook. Adressen är www.facebook.com/groups/sundbyfritidsby.
E-postmeddelanden som skickas till sundbyfritidsby@groups.facebook.com visas som inlägg i gruppen.
Facebook-gruppen är till för utbyte av information, vackra bilder på Sundby Fritidsbys fantastiska område, tips och åsikter om vår verksamhet och köp-och-sälj. Meddelanden som postas bör hållas en trevlig ton. (Eventuella grannkonflikter mm bör undvikas.)


FAMILJEMEDLEMMAR
Från och med år 2016 har vi börjat registrera familjemedlemmar i Sundby Fritidsbys medlemsmatrikel.
Juridiskt sett är det endast en som kan vara medlem och stå för arrendet men vi vill erbjuda myndiga familjemedlemmar samma information som ordinarie medlemmar får via e-post (ej via brev). (Familjemedlemsskap innebär inte automatisk rättighet att ta över arrendeavtalet.)

Styrelsen behöver korrekta kontaktuppgifter till dem som har förtroendeuppdrag och/eller vistas mycket i området men som inte är medlemmar på grund av:
- Att myndiga familjemedlemmar liksom stadigvarande sambo/särbo är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen.
- Att medlemmar kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet.
- Att familjemedlemmar kan anmäla sig till Sundbys slutna Facebook-grupp samt erhålla lösenordet till den skyddade delen av Sundbys hemsida.
- Kontaktuppgifter till fler i ett hushåll behövs också om det hänt något såsom vattenläcka eller inbrott.

Anmäl din familjemedlem via e-post till info@sundbyfritidsby.se eller till någon i Styrelsen.


FASTIGHETSBETECKNING
Sundby Fritidsbys fastighetsbeteckning, Sundby 5:6.


FELANMÄLAN
Synpunkter eller felanmälan på Stockholms trafik- och utemiljö, länk till Tyck till om trafik- och utemiljö.

Stockholms Koloniträdgårdar
FSSK
Se avsnitt Stockhoms Koloniträdgårdar.


FÄRG PÅ HUS OCH BODAR
Husfärg  Knutar  Antal 
brun  röd  1 
brun  vit  4 
grön  vit  10 
gul  brun  1 
gul  vit  24 
röd  svart  1 
röd  vit  28 
vit gul 16
vit vit
vit  grön  1 
grå  vit  4 
ANTAL HUS  92 

För att det inte ska bli för brokigt i området får bara fem färger användas när vi målar hus, bodar och plank. Ursprungliga stugfärger var Akrylfärger av märke Alcro. Detta märke finns inte längre men färghandeln kan blanda till dessa färger:
Vit nr 301, Mörkgul nr 302, Jordbrun nr 314, Mossgrön nr 312, Faluröd  nr 315 (eller Falu Vapen).

Nya husfärger vår 2019

Gul = Kantarell B026, Brun = Lindbark B043, Grön = Sjögräs B090, Grå = Berg B013.

Staket
9314 Kol har utgått. Välj brunsvart eller svart! Några förslag:
Byggmax Midun trälasyr mörkt brun
Beckers trälasyr Front brunsvart
Caparol ekologisk trälasyr se färgkarta
Flügger trälasyr brunsvart                         Staketmått mm

Färgreglerna finns inte till för att vill vara smakpoliser" utan för att området ska kunna bevara sin ursprungliga karaktär.

Glöm inte att vi kolonister har rabatt hos Flügger!
20 % på färg, 10-20 % på tapeter samt 10 % på tillbehör. Uppge rabattnummer 36201.

Länk till dokument om färg per hus, Husfärger.

Nya husfärger  


Ta alltid kontakt med styrelsen innan du ändrar färg på stuga, bod och plank.

Plank och bod ska hålla enhetlig färg in mot egen tomt. Plank och bod som sitter ihop ska ha enhetlig färg ut mot grannar för att inte skapa rörigt intryck. Det är ej godkänt med olika färg på bodar i de fall man delar bod med grannen ”rygg mot rygg” och där sidorna syns.


FÖRSÄKRING

Alla stugor måste vara försäkrade. Stugförsäkring tecknas av varje medlem separat. Det finns bolag vars regler befriar medlem som gått med i Grannsamverkan med brott från självrisken under maj, juni, juli och augusti. Kontaktperson för Grannsamverkan står på anslagstavlorna i toaletthusen.


FÖRSÄLJNING
När du vill sälja ditt hus måste du skriftligen meddela styrelsen detta. Använd blanketten Uppsägning-försäljning. Samtidigt ska du betala in en värderingsavgift á 2000 kr. Föreningen har egna värderare som då värderar ditt hus enligt Stockholms Koloniträdgårdars fastställda principer som är godkända av Stockholms Stad.
Huset visas sedan för de personer som står på föreningens intresselista och styrelsens representanter genomför slutligen husförsäljningen och övriga formaliteter för avgående och tillträdande medlem.
Skulle ingen på föreningens intresselista vara intresserad får huset annonseras ut i dagspressen av säljaren, dock max till det pris som föreningens har satt. Se ytterligare information på Medlemsavtalet och Arrendeavtalet.


GDPR
Grundtanken med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Reugulation) är att varje människa har rätt att veta:
– vilka personuppgifter som finns registrerade
– hur man ändrar eller tar bort sina personuppgifter, och vad detta skulle medföra (t ex utebliven medlemstidning)
– att uppgifterna är oåtkomliga för utomstående
– att inga uppgifter lagras längre än nödvändigt när medlemskapet upphört.

Föreningen har ett eget policydokument som informerar alla medlemmar om hur personuppgifter och medlemsavtal hanteras. Uppgifter som behövs för föreningens administration får registreras, t ex namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon/mobilnummer, lottnummer, lottens yta samt arrende- och medlemsavgifter. Med register avres alla sparade personuppgifter, oavsett om de lagras på papper, avancerade datafiler, på hemsidan, på anslagstavlor eller i medlemsmatriklar.


GRANNSAMVERKANGrannsamverkan
Länk till hemsidan Samverkan mot Brott
Länk till PDF  Grannsamverkan i praktiken
Med polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet. Grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med polisen.

Minimikrav och rekommendationer för Grannsamverkan, Fritidsboende
1.Under sommartid, 1 maj - 31 aug ska du som fritidsboende meddela din granne och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar. Under resten av året bör kontinuerlig övervakning ske genom att du besöker området.
2.Inte förvara värdehandlingar eller värdesaker i ditt fritidshus.
3.Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet.

Rekommendationer
Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden.
Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.


GRUSGÅNGAR

Alla medlemmar har grusgång som vetter mot tomtgräns eller annan väg. Du måste rensa dessa från ogräs och hålla din halva snygg under hela säsongen - grannen sköter den andra halvan.


GRÖNA STUGAN
Gröna stugan ligger mitt i vårt vackra område och är föreningens ursprungliga föreningshus. I augusti 2017 renoverades stugan och det drogs in el. I anslutning till stugan ligger föreningens boulebana.


HEMBUD
Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening tillämpar hembud. Hembudskravet i arrendeavtalet har i Stockholm tillämpats sedan 1980-talet. På detta sätt har spekulationspriser undvikits för kolonistugor i föreningar som arrenderar sin mark av Stockholms stad. Den som vill sälja sin stuga/lott får därmed inte göra det till marknadspris.
Stuglotter värderas enligt en norm som revideras årligen. Den bestäms av Stockholms Koloniträdgårdar och Stockholms stad och gäller i hela Stockholm. Värderingen utförs av två värderare tillsammans. De väljs av föreningens årsmöte och får sin utbildning via Stockholms Koloniträdgårdar.
Standarden på lotten och stugan i sin helhet är utgångspunkt för värdering. Stugans värde är beroende av byggnadsår, om el finns indragen samt skicket på ytterpanel, fönster, vindskivor, tak och grund. Däremot påverkas inte priset av luftvärmepump, solcellspanel, lyxig köksinredning, golvmaterial mm.
När det gäller trädgården värderas till exempel antalet fruktträd, bärbuskar och perenner.


HEMSIDA
Hemsidan har adress www.sundbyfritidsby.se. Kontakta någon i styrelsen eller mejla Webbansvarig är Viveka Söderström. Mejla webmaster@sundbyfritidsby.se om du har synpunkter på sidan. Länk till föreningens Hemsidespolicy.
Ur cirkuläret Stockholmskolonisten nr 4 2019:
Årets hemsida 2018 - Stockholms Koloniträdgårdars informationskommitté har granskat alla medlemsföreningars hemsidor med utgångspunkt från tillgänglighet, information till både medlemmar och intresserade samt upplysningar om områdets läge och historia. Efter en omfattande urvalsprocess utsågs Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening, www.sundbyfritidsby.se GRATTIS!

Juni
HUSDJUR
Vanliga husdjur såsom hundar och katter i rimliga antal är tillåtna. Du som har katt bör hålla den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. För hundar i Stockholm råder koppeltvång. Det innebär att hundägaren alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats och dit räknas Sundby Fritidsby. Har du hunden lös inne på tomten måste du se till så att den inte kan springa ut på vägen eller över till grannen.


HÄCKSAX
Elektrisk häcksax finns att låna. Kontakta någon i styrelsen.


IDEELL FÖRENING
Att vi är en ideell förening innebär att vi alla är gemensamt ansvariga för trivsel och god grannsämja. Det innebär också att vi tillsammans har ansvar för områdets skötsel och för att föreningsdemokratin ska fungera bra. Föreningen arbetar enligt normalstadgar som är gemensamma för koloniföreningar i Stockholm.


INTRESSELISTA FÖR STUGKÖP

Sätt in 400 kr på plusgiro 19 55 59-0 alternativt Swish till nummer 123 467 14 34 samtidigt som du skickar in en Intresseanmälan. Ange tydligt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen och i blanketten. Anmälan registreras först när anmälningsavgiften har kommit in på plusgirot. Mer information finns på sidan Intresselista.


INTRÄDESAVGIFT
I samband med medlemskap i Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening utgår en inträdesavgift som är ett engångsbelopp på 1500 kr.


KARTA
Länk till Eniro-karta över Sundby Fritidsby.


KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET Koloniträdgårdsförbundet
Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla. De ger ut tidningen Koloniträdgården som skickas ut till alla medlemmar fyra gånger per år. Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet. Som kolonist kan du ringa eller e-posta rådgivarna på Fritidsodlarna för att få svar på dina trädgårdsfrågor.
Koloniaktuellt_2023_10_okt
Koloniaktuellt_2023_08_aug
Koloniaktuellt_2023_06_jun
Koloniaktuellt_2023_05_maj
Koloniaktuellt_2023_03_mar
Koloniaktuellt_2023_02_feb
Koloniaktuellt_2023_01_jan


KOMPOSTKompost
Kompostering är en viktig del i odlingen. Man blir av med mindre trädgårdsavfall och får dessutom näringsrik jordförbättring. Komposthållare måste hållas inom den egna tomten.

Det är absolut förbjudet att lägga trädgårdsavfall och andra sopor på föreningens gemensamma mark eller i terrängen utanför områdets gränser.

KONTAKTLISTA  
Kontaktlista till alla med förtroendeuppdrag i Sundby Fritidsby finns uppsatt i alla toahusen samt på hemsidan via inloggning till sidan Medlem.


LOKALTRAFIK
Ta buss 117 från Brommaplan (eller Spånga Station). Gå av vid Sundbyvägen. Strax bakom busshållplatsen finns en gångväg snett till höger över ett stort fält. Fortsätt rakt upp och rakt fram på Flystagränd. När du kommer till Johannelundsvägen, korsa den och fortsätt rakt fram/upp på en gångväg med ett rött daghem till vänster. När gångvägen tar slut svänger du  till höger upp på en grusväg. Du är nu i koloniområdet på Byvägen.

Du kan även ta buss 113 till Doktor Abrahams Väg. Det är lite längre att gå. Sväng in på Plommonvägen från Bällstavägen. Fortsätt på Plommonvägen tills den tar slut. Fortsätt i samma riktning på gångväg över en liten bro. När vägen delar sig, ta till höger. Sväng till vänster uppför en backe. Du är nu i koloniområdet på Svenskbyvägen.
Karta


LOTTSYN
Styrelsen utför årligen en kontroll av hur medlemmarna efterlever våra ordningsföreskrifter och arrendekontrakt/medlemsavtal. Länk till Lottsyn.


MATAVFALL
Se Sophämtning.


MEDDELANDEN
Meddelanden och information om verksamheten (städdagar, möten, kurser mm) sätts upp på föreningens anslagstavlor som finns i alla toaletthus. Ta för vana att regelbundet titta på dessa. Information finns även på hemsidan via inloggning till sidan Medlem och via den slutna Facebook-gruppen.


MEDLEMSAVGIFT OCH ARRENDE
Medlemsavgiften är för närvarande 2 600 kr och arrendeavgiften 2 000 kr om året.
Medlemsavgift och arrende ska betalas två gånger om året, vår och höst. Sammanlagt blir det 2 300 kr med förfallodag 15 mars och 2 300 kr med förfallodag 15 september.
Förslag 2024, medlemsavgift 2 700 kr och arrende 2 100 kr om året. Blir 2 400 på våren och 2 400 kr på hösten.


MILJÖARBETE
Föreningen har påbörjat en process för att bli miljödiplomerade. Länk till Stockholms Koloniträdgårdars info om Miljödiplomering.
Information och diverse material om Miljödiplomering kan laddas ned från Koloniträdgårdsförbundets hemsida om Miljödiplomering.ODLINGSRÅDGIVARE
Ann-Sofi Rosander, stuga 44


OM- OCH TILLBYGGNAD
En anmälan och en ritning ska alltid lämnas till styrelsen innan du startar bygget. Kontakta alltid ordföranden inför planerade förändringar på byggnader och plank. Se rubriken Bygglov och den länk som anges där..


OMRÅDESPLAN

Länk till områdesplanen i pdf-format


ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Stockholm stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att ge innevånare möjlighet till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn till det och till varandra.
Länk till Allmänna ordningsföreskrifter som har fastställts av föreningens årsmöte.


ORGANISATIONSNUMMER
Föreningens organisationsnummer, 802014-9053.


PARKERING
Föreningens parkeringsplats nås via Svenskbyvägen. Den är iordningställd uteslutande för koloniföreningens medlemmar och besökare. Var uppmärksam på allt som avviker och förvara aldrig stöldbegärliga saker i bilen. Parkeringen är avsedd endast för korttidsparkering av bilar.


PLANTERING Rosenhäck
Har du fruktträd eller buskar intill grusgång eller allmänning måste du klippa och sköta på så sätt att de inte sträcker sig utanför din tomtgräns.

Om du har en rosenhäck eller annan häck som växer intill din tomtgräns är det du som måste klippa och sköta den fortlöpande under säsongen.

Se ordningsföreskrifter


PLUSGIRO
Föreningens plusgirokonto, 19 55 59-0.


POSITIONERA DIG
Det blir allt vanligare att hjälpsökande inte vet var de befinner sig när de ringer nödnumret 112. Ett stöd i en nödsituation kan vara att du har tagit ut kartkoordinater till sommarstugan eller utflyktsmålet. Ibland kan det vara svårt att få fram den exakta positionen när en person ringer från mobil till nödnumret 112. Det kan bero på att den nödställde befinner sig i ett område med dålig täckning eller så kan det bero på att skogsvägen till sommarhuset inte finns utsatt på kartan.

Ta ut dina koordinater
För att underlätta och snabba på lokaliseringen till sommarstugan eller utflyktsmålet kan du hämta dina koordinater från www.hitta.se. (eniro.se fungerar ungefär på samma sätt.)
1.I fältet Var? skriver du platsen du vill ta ut koordinaterna till (Svenskbyvägen, Spånga).
2.Välj att visa "Stor karta". På kartan får du zooma in just din stuga.
3.Klicka på Verktyg längst ned till höger och sedan på "Koordinater".
4.Ett fönster med "Koordinatvisning" öppnar sid. Dra den blå markeringsringen till ditt hus.
5.Välj något av systemen RT90 , WGS84 eller decimaler och skriv ned koordinaterna som står i rutan.

SOS Alarm hanterar de flesta koordinatsystemen.


BrevlådorPOST
Föreningens medlemmar kan ha en brevlåda via P-platsen vid Svenskbyvägen. Den ska vara tydligt märkta med namn och husnummer. Posten kan tas emot under adressen Sundby Fritidsby (husnummer), 163 45 Spånga. Föreningen har en egen brevlåda för sin post vid P-platsen. Den har nummer 96.

TIDNING
Det kan vara svårt att få tillfällig adressändring av dagstidning att fungera. Ring in adressändringen (via formulär fungerar ej) och uppge adressen, Eget namn, C (# = husnummer på brevlådan.)


SOPHÄMTNING Sopbehållare
Hushållssopor lämnas i därför avsedda behållare vid parkeringen.  Soporna ska vara väl emballerade i plastpåsar. Matavfall ska läggas i där för avsedda matavfallspåsar som finns att hämta invid sopbehållarna.

Trädgårdsavfall, grovsopor, kemikalier eller annat miljöfarligt avfall ska alltid lämnas till miljöstationer eller återvinningscentraler. Länk till Bromma ÅVC.

Återvinningsstationer för glas, plast, metall, tidningar och förpackningar finns nedanför Sundbyvägen nr 12 mot Spångavägen och på Spångavägen strax före hållplatsen Bromma Sjukhusgrindar.


STADGAR

Länk till Koloniföreningens stadgar.


STAKET
Vår variant av staket finns hos Jabo och har beteckningen Staket 115 Original 200x59,5 cm, 46001.Mellanrum mellan spjälor ca 5,5 cm. Observera att staketstolparna måste gjutas.
Länk till info om staketfärg.

Stockholms Koloniträdgårdar
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR
Vår förening är medlem i Stockholms Koloniträdgårdar som är en region inom riksorganisationen Koloniträdgårdsförbundet. Länk till Stockholms Koloniträdgårdars hemsida. Se även riksorganisationen Koloniträdgårdsförbundets hemsida.


STYRELSE

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsmötet. Styrelseledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år. Årsmötet utser ordförande och kassör för två år i taget. Vilka som har de olika funktionerna i styrelsen framgår av kontaktlistan som finns uppsatt på anslagstavlorna i toahusen. Kontaktlistan finns även på hemsidan via inloggning till sidan Medlem.


STÄDDAGAR
Städdagar hålls två gånger om året, en på våren och en på hösten. Datum meddelas på anslagstavlorna i toahusen och på hemsidan och via Facebook-guppen. Städdagarna är obligatoriska och en person per stuga måste delta. Utebliven städning innebär en städavgift på 500 kr (enligt årsmötesbeslut).


SWISH
Föreningen är ansluten till Swish företag. Vi har 3 olika Swish-konton:
Diverse 123 236 19 21, Intresseavgift 123 467 14 34 och Medlemsavgift 123 315 80 86.
Medlemmar som har Swish kan snabbt och enkelt skicka betalningar till föreningen via sina mobiler. Pengarna förs över direkt och kommer in på vårt plusgirokonto inom några sekunder. Styrelsen kan sedan kolla betalningarna i mottagarappen Nordea Swish Företag App.

Medlemsavgift          Intresseavgift            Diverse
    QR-kod Swish   

TOALETTHUSToahus 2
Det finns tre toaletthus på området. Varje hus innehåller flera toaletter och ett duschrum med varmvattensberedare. Varje stuga delar en bestämd toalett med några andra stugor. Städning av toaletterna sköts av stugägarna gemensamt. Toaletthusen har liksom stugorna sommarvattenledning.

Varje toahus har anslagstavlor för aktuell och intern information. Ta för vana att alltid kontrollera om det kommit upp något nytt där.


TOALETTHUSANSVARIGA
Det finns toaletthusansvariga för varje toahusområde. De ansvariga för respektive område står angivna på anslagstavlorna i respektive toahus. Kontakta dessa personer om någonting behöver åtgärdas i toahusen. Toaletthusansvariga sköter även den ”centrala" påsättningen och avstängningen av vattnet vår och höst.


TorpetTORPET
Sundby Fritidsbys föreningshus "Torpet" som invigdes sommaren 2003 är utrustat med ett litet kök, storstuga och toalett. Torpet ligger vid parkeringen. Här anordnas ibland också kurser för medlemmarna. Vid städdagar är det här vi möts och äter tillsammans. Har du som medlem någon idé på aktivitet som kan vara trevlig att anordna i Torpet så välkomnar styrelsen det.

TORPET, dörrkod höst och vår
I april 2021 byttes torpets dörrlås mot ett kodlås. Detta för att medlemmar som vill ska kunna hämta dricksvatten och låna toaletten när området är stängt. Koden kommer endast att kunna användas när vattnet inte är påsatt i området. Vattenutkastare finns även på torpets högra utsida. (Kräver nyckel, 8 mm med fyrkantigt hål.)
Ta för vana att fylla på med eget toalettpapper och tvål. Tänk på att lämna torpet i fint skick till nästa som kommer. Vi ansvarar alla tillsammans för att detta ska fungera bra!
Mejla info@sundbyfritidsby.se för den aktuella koden.


TVÄTTMASKIN
I toahus 1 respektive toahus 2 finns det tvättmaskiner. De är inköpta och sköts av medlemmar. Styrelsen har därför inget ansvar för dem.


VATTENVatten och avlopp
Det finns endast sommarvatten i området. Vattnet sätts på under april månad och stängs av under oktober månad. Datum fastställs från år till år beroende på vädret. Innan vattenavstängningen på hösten ansvarar varje stugägare för att stänga sin egen vattenanslutning i markbrunnen vid tomtgränsen, samt att tömma sin vattenledning. På våren före vattenpåsättningen måste stugägare se till att alla kranar är stängda. Det kan annars bli översvämning.
Vatten är dyrt, tänk på att begränsa vattningen och endast om nödvändigt vattna i trädgården morgnar och kvällar, inte mitt på dagen!


VATTNING
Om man vill hålla koll på vattensituationen och eventuella bevattningsförbud kan man gå in på denna sida:www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist. Här finns även länk till en karta med vattensituationen.

Bevattningstips
Täckodla, fukten behålls vid marken och bevattningen varar länge.
   Marktäckande växter förhindrar avdunstning.
Ta vara på och använd regnvatten. Bra att ha tunnor under stuprör för att samla vattnet.
Vattna med vattenkanna, droppbevattning eller slang med
   duschmunstycke (ej spridare). Vattentunna
Vattna helst med tempererat vatten.
Vattna rejält och sällan. Bra för rotsystemet om vattnet går ner
   ordentligt i marken.
Vattna helst på morgonen, inte mitt på dagen helst inte kvällstid
   (kan orsaka snigelproblem). Dagtid vid solsken dunstar en stor
   del av vattnet bort.
Vattna när det regnar, eftersom vattnet tas upp bättre om marken
   är fuktig.


VÄXTHUS
Växthus kräver bygglov. Ta kontakt med styrelsen.ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls under våren, Kallelse skickas via e-post alla medlemmar. Övriga handlingar lämnas på årsmötet. Länk till Årsmöteshandlingar Sundby Fritidsby finns på hemsidan via inloggning till sidan Medlem.


ÅTERVINNINGSCENTRAL
Se ovan.


 
     

Webbansvarig Viveka Söderström